Succesvolle afronding pilot Zorginnovaties en Technologie!

Gisteren hebben tweedejaars studenten van de opleiding Maatschappelijke Zorg (Noorderpoort Groningen) hun eindopdracht voor het keuzedeel Zorginnovaties en Technologie uitgevoerd. En wat hebben zij dat goed gedaan!! De opdracht was in 9 lesweken een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor ouderen in de wijk met als doel langer veilig en gezond thuis blijven wonen.

De klas was verdeeld in twee groepen. De ene groep heeft een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd en uitgevoerd in de woonzorgcentrum Ebbingepoort (met als thema voeding en bewegen) en de andere groep deed dit in woonzorgcentrum de Pelster met als thema veilig wonen. De studenten hebben alles zelf geregeld; onderzoek doen naar de doelgroep, het zoeken van hulpmiddelen die zij wilden laten zien, afstemmen met locaties, folders ontwerpen en verspreiden en nog veel meer.

Tijdens deze 9 weken kregen zij als ondersteuning diverse gastlessen van externe partijen (WIJ Groningen, Buurtzorg Nederland, Vegro, ZINN, Veiligheidsregio Groningen, STANDA). Het was een pittige opdracht met een hoge tijdsdruk maar ze hebben het voor elkaar gekregen! Met een mooie opkomst kijken we terug op twee succesvolle bijeenkomsten!

Auteur: Solange Sommeling