Het project ZorgThuis Noorderpoort is een netwerk van zorg- en welzijnsinstellingen, zorgtechnologie bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Het project is gestart met 25 partners. Inmiddels is het netwerk gegroeid naar 30 partners. Deze partners bestaan onder andere uit zorg- en welzijninstellingen, zorgtechnologie bedrijven, woningcorporaties, gemeenten, de veiligheidsregio Groningen en onderwijsinstellingen mbo en hbo.

Langer veilig thuis wonen

Steeds meer mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dit komt deels doordat ze liever in hun eigen vertrouwde omgeving blijven en deels door de politieke ontwikkelingen op gebied van zorg. Een groot gedeelte van deze mensen heeft hierbij enige vorm van ondersteuning nodig. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld door de thuiszorg of mantelzorgers worden gegeven, maar ook door het in gebruik nemen van allerlei verschillende hulpmiddelen en technologische snufjes.

Domotica

De verzamelnaam van deze technologische hulpmiddelen is ‘domotica’. Een definitie van domotica: “De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.” Het verhogen van de kwaliteit van leven moet zich uiten in meer welzijn, gemak, comfort en veiligheid voor de zorgvrager. Domotica is echter geen standaard product dat op een willekeurige locatie van wonen met zorg geplakt kan worden. Domotica moet afgestemd zijn op de wijze van wonen en van zorg verlenen en beïnvloedt dit tegelijk ook weer.

Een van de manieren om inwoners, cliënten, mantelzorgers, medewerkers en studenten vertrouwd te maken met deze technologie is het inrichten van een demonstratiewoning. Inmiddels zijn er drie fysieke demonstratieruimtes; Ebbingepoort TSN, Noorderbinnensingel 2 te Groningen is 10 april 2019 geopend. Een appartement is door studenten in samenwerking met TSN ingericht met technologie; Buurtcentrum Maarswold, Utrechtselaan 138 te Stadskanaal is eind september 2018 geopend. Twee lokalen zijn ingericht als demonstratiewoning resp. instructielokaal door de partners. Welstad, Meander en studenten van Noorderpoort verzorgen de demonstraties en rondleidingen. Het ZorgThuis is gehuisvest in een oude basisschool waarin ook het buurtcentrum en de dagbesteding van Philadelphia participeert; het derde fysieke huis is gehuisvest in “De Boshof”, Beilerstraat 38 te Assen. Drie appartementen zijn ingericht met technologie met name voor de doelgroep die revalidatie nodig heeft. Ook deze fysieke demonstratiewoning is te bezoeken.

Activiteiten ZorgThuis

De activiteiten van ZorgThuis Noorderpoort kunnen als volgt omschreven worden:

  • Verzorgen van modern en aantrekkelijk onderwijs en bijscholing op het gebied van (thuis)zorg en technologie voor studenten en professionals in stad en regio.
  • Het geven van een podium aan zorgtechnologiebedrijven om nieuwe producten en diensten te tonen, te gebruiken, te testen en te evalueren.
  • Verzorgen van voorlichting aan burgers, bewoners, mantelzorgers en belangstellenden, waardoor zij zorgtechnologie op waarde kunnen schatten en beter kunnen toepassen.
  • Het uitvoeren van 30-35 praktijkgerichte onderzoeken door het practoraat met als doel het verbeteren van de inzetbaarheid van zorgtechnologie.