ZorgThuis Noorderpoort is een overkoepelende organisatie welke beschikt over drie verschillende locaties.

Winschoten

Het ZorgThuis in Winschoten is als eerste gerealiseerd, namelijk in het voorjaar van 2016. In een pand aan Blijhamsterstraat 11 is door middel van een samenwerkingsverband tussen Campus Winschoten en Acantus een fysiek ZorgThuis gerealiseerd. Acantus is een woningcorporatie met een woningbezit van ongeveer 13.000 huurwoningen in Noordoost- en Oost-Groningen. Zij zijn er voor mensen met een inkomen onder modaal en voor zorgvragers. Acantus kent een historie van meer dan 100 jaar. Campus Winschoten is een samenwerkingsverband tussen Noorderpoort, Dollard College en Terra en het is dé school voor beroepsonderwijs in de gemeente Oldambt en omgeving. Het is een school met doorlopende leerlijnen vanaf het derde leerjaar vmbo tot en met niveau 4 van het mbo. Acantus staat als woningcorporatie voor de uitdaging om bestaande woningen geschikt te maken voor de toekomst. Een toekomst waarin, vooral ouderen, steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Middels het project ZorgThuis wil Acantus daarnaast een maatschappelijke bijdrage leveren en een realistische leeromgeving bieden aan jongeren in de regio. Dit geldt ook voor Campus Winschoten, zoals blijkt uit de onderwijsvisie: “Campus Winschoten biedt uitdagend onderwijs in een krachtige leeromgeving die is afgestemd op het toekomstige beroep, loopbaan en burgerschap en reken – en taalonderwijs. Campus Winschoten wil actief deel zijn van en bijdragen aan de samenleving. Dit doen ze in de vorm van projecten die aansluiten bij landelijke en/of regionale thema’s en waarin leerlingen (vmbo) en studenten (mbo) van alle opleidingen en niveaus samenwerken.”

Stadskanaal

In 2017 is, in samenwerking met Lefier en Beroepsonderwijs Noorderpoort Stadskanaal, ook in Stadskanaal een fysiek ZorgThuis gerealiseerd. Lefier is een woningcorporatie in Noord-Nederland, met vestigingen in Groningen, Hoogezand, Stadskanaal, en Emmen. De Noorderpoort locatie in Stadskanaal verzorgt opleidingen in de sectoren zorg en welzijn, techniek en zakelijke dienstverlening.

Groningen/Appingedam

Locatie Groningen/Appingedam is een beetje een vreemde eend in de bijt. Hier vind je namelijk geen fysiek ZorgThuis zoals bij bovenstaande locaties. In Groningen  en Appingedam worden in bestaande zorginstellingen en organisaties oefenruimtes gerealiseerd. Dit natuurlijk met hetzelfde doel en dezelfde insteek: informatie geven over de technologieën in de zorg. Lees hieronder waar je op dit moment terecht kunt voor voorlichtingen, demonstraties en informatie over de zorgtechnologie in Groningen en Appingedam: