Op donderdag 21 juni organiseerde ZorgThuis samen met Zorgplein Noord de tweede Expertmeeting voor beleidsadviseurs Zorgtechnologie. De bijeenkomst werd gehouden op de locatie Noorderpoort/Hanzehogeschool in Assen.

De tweede expertmeeting stond in het teken van strategie en visie op zorgtechnologie binnen een zorgorganisatie. Ria Blom van Lentis en Marcel Laan van
Noorderbreedte presenteerden hun beleid en uitvoering van zorgtechnologie. Daarna gingen de aanwezigen in vier tafelgroepen uiteen. Tijdens een geanimeerde discussie wisselden de deelnemers niet alleen ervaringen op het gebied van ontwikkelen van visie en strategie uit, maar werden ook nieuwe verbindingen tussen deelnemers gelegd. De verbinding met het onderwijs werd als zeer waardevol gezien, vooral de inzet van studenten bij projecten. Ook andere onderwerpen kwamen aan de orde; genoeg stof voor de volgende meeting in september. Deze expertmeetings voorzien in de behoefte aan uitwisseling tussen organisaties en bieden zelfs aanleiding om gezamenlijk vragen naar leveranciers te gaan ontwikkelen.