Mensen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving wonen. Ook als ze ouder worden of zorg nodig hebben. In een omgeving met krimp vraagt dat iets van de manier waarop de gemeente de zorg ondersteuning organiseren. In Winschoten is een fantastisch initiatief: ZorgThuis, dat zichtbaar maakt wat technologie kan betekenen in het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen en mensen met een beperking. D66 Oldambt heeft de top van D66 landelijk uitgenodigd op 12 maart in Winschoten om een gezamenlijk bezoek te brengen aan het ZorgThuis. Omdat het ZorgThuis in Winschoten als voorbeeld kan dienen voor de rest van Nederland over hoe je zorg bereikbaar kan houden.

D66 gaat voor Zorg dichtbij inwoners van Oldambt
D66 gaat van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’- dus in plaats van bij de hand nemen, faciliteren we inwoners bij initiatieven en in hun ondersteuning. Zorg dicht bij mensen staat en valt bij goede fysieke bereikbaarheid. D66 wil daarom dat de gemeente investeert in een goede ov-verbinding naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda. Maar zorg dichtbij gaat ook over preventie en innovatie. Dat  vraagt om slimme verbindingen, tussen bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Het ZorgThuis Winschoten is een goed voorbeeld van zo’n slimme verbinding.

‘In Winschoten hebben we een prachtig voorbeeld van hoe zorg dichtbij gehouden kan worden, namelijk het ZorgThuis. D66 Oldambt vindt dat dit initiatief een prachtig voorbeeld is voor de rest van Nederland. Op zo’n mooi initiatief in de gemeente mogen we trots zijn. Een voorbeeld van hoe je innovatie in de zorg kan toepassen waardoor de inwoner langer zelfstandig kan blijven. Waar je trots op bent mag je ook delen. Daarom hebben we D66 landelijk uitgenodigd om naar het Oldambt te komen, om kennis te maken en te leren van dit initiatief’, aldus Henriëtte Davelaar, 3de op de kieslijst van D66 Oldambt.

Wat is het ZorgThuis?
Als mensen ouder worden of zorg nodig hebben is het van belang dat thuis wonen veilig is. Dat kan door bijvoorbeeld technologische hulpmiddelen (domotica, sensoren) en praktische hulpmiddelen. In het ZorgThuis zijn deze hulpmiddelen bij elkaar gebracht en in het echt te bekijken en beleven. Studenten en bezoekers kunnen door het aantrekken van een ouderdomspak en het opzetten van brillen met visusbeperking ervaren hoe het dagelijks leven met een beperking kan verlopen.

Het ZorgThuis Winschoten wil met samenwerking van vmbo en mbo opleidingen in Winschoten met woningbouwvereniging Acantus een praktijksituatie creëren met als doelen:
– Studenten (v)mbo in de regio bekend maken met zorgtechnologie en de mogelijkheden daarvan.
– Studenten in de voorbereiding op hun beroep leren omgaan met zorgtechnologie.
– Zorgprofessionals, zorgvragers van nu en mantelzorgers uit de regio door studenten laten informeren over de mogelijkheden van zorgtechnologie ter ondersteuning van langer thuis wonen.