Dinsdag 5 februari heeft de promovendus Elvira Coffetti, verbonden aan het project ZorgThuis haar opzet en eerste bevindingen van haar promotieonderzoek gedeeld met alle docenten en teammanagers van de opleidingen Gezondheidszorg & Welzijn van Noorderpoort.

Het onderzoek richt zich op de factoren die een rol spelen bij de adaptatie en adoptie van technologie door de huidige medewerkers bij zorgorganisaties. De centrale vraagstelling is: Welke individuele- en teamfactoren beïnvloeden adoptie van technologische innovaties door verzorgenden en verpleegkundigen die werken binnen een team en/of netwerk?

Uit onderzoek is gebleken dat professionals deels nog onvoldoende kennis hebben van de mogelijkheden van technologie, deels ziens zij ook de potentie van de technologie maar zijn terughoudend om technologie in te zetten, omdat de zorg dan minder warm en persoonlijk zou zijn.

Op basis van onderzoeksopdrachten uitgevoerd door MBO- en HBO studenten wordt het onderzoek naar de factoren de komende jaren vorm gegeven.