Dit practoraat is verbonden aan Noorderpoort,  ROC in Groningen (stad en provincie) en Assen.

Het practoraat vormt de verbindende schakel tussen onderzoek, innovatie, onderwijs en de zorg- en welzijnspraktijk. Het practoraat is in december 2017 van start gegaan. Het practoraat is tot stand gekomen binnen het RIF-project ZorgThuis (Zorg Technologiehuis).

Vanuit de maatschappelijke ontwikkeling waarin mensen langer thuis wonen, ontstaan vragen naar de mogelijkheden van technologie om dit wonen comfortabel, plezierig en veilig te houden. Daarnaast kan technologie een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de zorgvraag die ontstaat, zowel voor mantelzorgers, vrijwilligers als voor professionals. De RIF subsidie stelt Noorderpoort en de partners in de gelegenheid om hier met onderzoek en voorlichting aan bij te dragen en (toekomstige) professionals op te leiden.

Het project ZorgThuis Noorderpoort werkt met een netwerk van zorg- en welzijnsinstellingen, zorgtechnologie bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Het project onderscheidt 3 lijnen:

  • Voorlichting aan cliënten en mantelzorgers door studenten in een fysiek en/of pop-up ZorgThuis of  elders over mogelijkheden en producten om langer thuis te wonen.
  • Bij- en nascholing van professionals over de mogelijkheden en inzet van zorgtechnologie.

Middels bezoek en voorlichting in een ZorgThuis of door trainingen.

  • Onderwijs, innovatie en onderzoek gericht op de ontwikkeling van bovenstaande lijnen en het onderwijs aan de toekomstige professionals.

Noorderpoort richt zich nadrukkelijk op de inzet van zorgtechnologie in de zorg- en welzijnssituaties, zodat mensen zo lang mogelijk gezond en veilig zelfstandig kunnen blijven wonen[1].

Onder leiding van het practoraat vindt er praktijkgericht onderzoek plaats met producten van zorgtechnologiebedrijven. Studenten, docenten, professionals en inwoners zijn betrokken bij het onderzoek naar

  • gebruiksgemak (‘kan iemand met de technologie werken?’)
  • toepasbaarheid (‘hoe kan de technologie worden ingebed in het zorg- en welzijnsproces?’)
  • acceptatie en adaptatie (‘wil iemand technologie gebruiken, onder welke voorwaarden?’).

Zo vertaalt het practoraat de vernieuwende zorgpraktijk naar moderne en eigentijdse onderwijsprogramma’s. Het practoraat wordt uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat Verpleegkunde Diagnostiek van de Hanzehogeschool (Dr. W. Paans).

Contactgegevens Projectmanagers  ZorgThuis

Trees Flapper   t.flapper@noorderpoort.nl      06 53 49 29 20

Ann Fritzsche   a.fritzsche@noorderpoort.nl    06 30 86 80 93